Prebiehajúce prieskumy:
Ukončené prieskumy:
Fungi Frutti, s. r. o.: Dodanie motorového vozidla L3H2
Zmluva
Výzva na predloženie ponuky
Príloha č. 1
Záznam z prieskumu trhu
Obec Olcnava: Zateplenie obecného úradu a kultúrneho domu – profesie
Výzva na predloženie ponuky
Návrh uchádzača na plnenie kritérií
Výkazy výmer na vyplnenie
Projektová dokumentácia
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Oznámenie o zrušení verejného obstarávania
Mgr. art. Martin Rosenberger: Plynová pec pre výpal keramiky a porcelánu
Výzva na predloženie cenovej ponuky s prílohami
Oznámenie o výsledku VO
Zmluva o dielo
Plynová pec pre výpal keramiky a porcelánu spríslušenstvom 3
Výzva na predloženie cenovej ponuky s prílohami
Záznam z prieskumu trhu
Zmluva
Oznámenie o zrušení verejného obstarávania

Plynová pec pre výpal keramiky a porcelánu spríslušenstvom 2
Výzva na predloženie cenovej ponuky s prílohami
Záznam z prieskumu trhu
Zmluva
Oznámenie o zrušení verejného obstarávania
Plynová pec pre výpal keramiky a porcelánu spríslušenstvom
Výzva na predloženie cenovej ponuky s prílohami
Príloha č. 1 Cenová ponuka - xls formát

Oznámenie o zrušení verejného obstarávania

Výroba sadrových foriem - Zmluva

Výroba prototypov - Zmluva
Vybavenie a maliarske príslušenstvo - Objednávka 1
Vybavenie a maliarske príslušenstvo - Objednávka 2
Vybavenie a maliarske príslušenstvo - Objednávka 3
CNC fréza s príslušenstvom - Zmluva
Vybavenie a maliarske príslušenstvo 2 - Objednávka
DOLIDO, s. r. o.: Výzva na predkladanie ponúk s prílohami
Záznam z prieskumu trhu
Zmluva o dielo
ZIPEX, s. r. o.: Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy ZIPEX s.r.o.

Výzva na predkladanie ponúk s prílohami
Projektová dokumentácia
Záznam z prieskumu trhu
Zmluva o dielo 1 - DKS plus
Zmluva o dielo 2 - Okenné centrum KE
Zmluva o dielo 3 - Rixi s.r.o.
Oznámenie o zrušení verejného obstarávania
ZIPEX, s. r. o.: Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy ZIPEX s.r.o. 2

Výzva na predkladanie ponúk s prílohami
Projektová dokumentácia
Zápisnica z vyhodnotenia
Zmluvy o dielo - TIMEO
Zmluva o dielo - VANAPET
EkonoConsult, s.r.o. r.s.p. Dodávka
Kúpna zmluva
Záznam z prieskumu trhu
Prívesný vozík
Záznam z prieskumu trhu
Objednávka
Profesionálne stroje a zariadenia
Záznam z prieskumu trhu
Kúpna zmluva - 1. časť
Objednávka - 2. časť
Kúpna zmluva - 3. časť
Vŕtacie kladivo
Záznam z prieskumu trhu
Objednávka
Traktorová kosačka
Záznam z prieskumu trhu
Objednávka
Objednávka
Dvojkolesový malotraktor + zakladač trávnika
Záznam z prieskumu trhu
Kúpna zmluva
Krovinorez
Záznam z prieskumu trhu
Kúpna zmluva