Domov

Vitajte na našej novej stránke!

Ponúkame vám vypracovanie komplexných analýz, prognóz a modelov jednotlivých procesov vo vašej firme, či už výrobných alebo ekonomických. Ďalej vám ponúkame komplexné odborné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov - od spracovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok, cez verejné obstarávanie, administráciu, monitoring až po úspešné ukončenie vášho projektu. V oblasti grafického spracovania dokumentov sa venujeme hlavne ich typografickej a jazykovej korektúre.