Výzvy na predkladanie ponúk

DOLIDO, s. r. o.: Výzva na predkladanie ponúk s prílohami
  Záznam z prieskumu trhu 
  Zmluva o dielo
ZIPEX, s. r. o.: Výzva na predkladanie ponúk s prílohami
  Projektová dokumentácia
  Záznam z prieskumu trhu
  Zmluva o dielo 1 - DKS plus
  Zmluva o dielo 2 - Okenné centrum KE
  Zmluva o dielo 3 - Rixi s.r.o.