Produkty

Od roku 2014 sa venujeme vydávaniu časopisu Mladý vedec, ktorý je zameraný na prírodné a technické vedy a je určený najmä žiakom základných a stredných škôl a ich učiteľom. Ďalšie informácie o časopise a možnostiach jeho predplatného nájdete na stránke www.mladyvedec.sk.

Podieľame sa aj na vydávaní odborného časopisu MATMIX, ktorý je tiež určený základným a stredným školám. Ďalšie informácie o časopise a možnostiach jeho predplatného nájdete na stránke  www.matmix.sk.

Ponuka vzdelávaní pre gymnáziá v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách v rámci výzvy Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03.